برنامه سازی پیشرفته ترم 992


رئوس مطالب

منابع درسیاگرچه منبع منحصر به فردی برای برنامه نویسی پیشرفته مورد استفاده قرار نخواهد گرفت ولی کتاب های زیر میتوانند برای این درس مفید باشند.


منبع اول

برنامه نویسی پایتون: مقدمه ای بر علوم کامپیوتر

منبع دوم

چگونه مانند یک دانشمند کامپیوتر فکر کنیم


منابع دیگری که میتوانند مفید باشند : JavaTPoint , W3School


رئوس مطالب کلاس درس

رئوس مطالب کلاس حل تمرین
شماره جلسه تاریخ موضوع جلسه کمک مدرسین دانلود محتویات
جلسه اول 1399/11/27
نصب و راه اندازی برنامه های مورد نیاز ، معرفی کوئرا کیان رضایی
علی داداش زاده
سارا مظاهری
[Quera]
[Install Anaconda]
[Install VSCode]
جلسه دوم 1399/12/14
معرفی سیستم کوئرا ، پرسش و پاسخ در مورد درس ، راهنمایی تمرین 1 حضور تمامی کمک مدرسان [Video]
جلسه سوم 1399/12/21
حل تمرین های سری اول - حل سوالات مسابقه اول ایمان کیانیان
علی داداش زاده
کیان رضایی
امیر اصغری
امیرحسین رحیمی
[Video]
جلسه چهارم 1399/12/28
حل سوالات مسابقه دوم - راهنمایی و حل تمرین شماره 2 کیان رضایی
سارا مظاهری
عرفان محرم زاده
ایمان کیانیان
[Video]
جلسه پنجم 1400/1/26
حل مسابقه شماره 3 - راهنمایی تمرین 3 کیان رضایی
امیر اصغری
عرفان محرم زاده
امیرحسین رحیمی
علی داداش زاده
[Video]
جلسه ششم 1400/2/2
حل تمرین شماره 3 - بحث درباره پروژه و گیت هاب عرفان محرم زاده
سارا مظاهری
ایمان کیانیان
[Video]
جلسه هفتم 1400/2/16
بحث درباره فاز اول پروژه - راهنمایی تمرین شماره 4 امیر اصغری
ایمان کیانیان
[Video]
جلسه هشتم 1400/2/30
پاسخگویی سوالات درباره پروژه - راهنمایی گیت هاب علی داداش زاده
ایمان کیانیان
امیر اصغری
[Video]